Udzielanie pierwszej pomocy, a prawo 

0
239

Udzielanie pierwszej pomocy w dalszym ciągu pozostaje kwestią dyskusyjną i niejasną dla wielu osób. Wiele z nich boi się podejmowania czynności ratunkowych, co oczywiście nie jest postawą godną pochwały. Należyw wiedzieć, że w pewnych sytuacjach udzielenie pierwszej pomocy jest obowiązekiem wymaganym przez prawo.  

Czy udzielenie pierwszej pomocy jest prawnym obowiązkiem każdego uczestnika wypadku?

Świadkowie wypadku mają obowiązek udzielenia pomocy, jeżeli poszkodowany lub uczestnik zdarzenia znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia albo grozi mu doświadczenie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Jednak w określonych sytuacjach świadkowie są zwolnieni z udzielania pomocy uczestnikom wypadku. Nie muszą przeprowadzać akcji pierwszej pomocy, gdy stanowi to zagrożenie dla ich własnego bezpieczeństwa lub naraża osoby trzecie na uszczerbek na zdrowiu. Nie jesteśmy jako świadkowie zobowiązani do sytuacji ryzykownych w celu udzielenia pomocy, np. nie należy wchodzić do budynku objętego pożarem lub grożącego zawaleniem.

Co nam grozi, jeśli nie wezwiemy służb ratowniczych, choć jesteśmy świadkami wypadku?

W momencie, gdy nic nie szkodzi na przeszkodzie do rozpoczęcia udzielania pierwszej pomocy, należy podjęć działania. W innym przypadku narażamy się na odpowiedzialność karną za przestępstwo nieudzielenia pomocy, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. Kara jest nakładana na mocy art. 162 § 1 k.k.

Czy można zgłosić wypadek i oddalić się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem karetki?

W określonych warunkach można jedynie zgłosić wypadek bez udzielania pierwszej pomocy, co nie grozi wtedy konsekwencjami prawnymi. Wezwanie służb ratunkowych jest wystarczające, gdy okoliczności wypadku nie wskazują, że ofiara poniosła co najmniej średni uszczerbek na zdrowiu lub moglibyśmy znaleźć się w zagrożeniu życiu bądź zdrowia sami. Poza tym, nie musimy nic robić, jeżeli na miejscu są już służby ratownicze i poszkodowanym udzielana jest fachowa pomoc medyczna. 

Zdecydowanie warto znać zasady udzielania bądź niepodjęcia działań ratunkowych i związane z tym konsekwencje. Warto jednak pójść o krok dalej dla własnego komfortu ukończyć kurs pierwszej pomocy, jak jeden z kursów oferowanych na https://savealife.pl